20:33 EST Thứ ba, 20/11/2018

Trang nhất » Nội dung » DẠY HỌC TÍCH HỢP » Bài báo về DHTH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM

Thứ bảy - 09/12/2017 09:42
Tóm tắt. Việc phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm đang được quan tâm. Từ thực trạng công tác phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ở các trường ĐHSP ở Việt nam và cấu trúc của năng lực dạy học tích hợp các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học đã được đề xuất. Kết quả thực nghiệm sau khi xử lí thống kê cho thấy tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp đề ra nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM

1.     Mở đầu
 Chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định thành công của việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong xu thế toàn cầu hóa, đòi hỏi phải có một lực lượng lao động mới có năng lực (NL) thích ứng tốt, có tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế đầy cạnh tranh, đang phát triển. Để đáp ứng với xu thế mới, giáo viên (GV) phải biết dạy tích hợp các khoa học, dạy cho học sinh (HS) cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng các kiến thức học được vào các tình huống của đời sống thực tế [8, 9, 10]. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của Việt Nam hiện nay còn thấp và điều này phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ GV [11, 12]. Hà Thị Lan Hương đã bàn về những cơ sở thực tiễn của dạy học tích hợp (DHTH) khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở [13]. Nguyễn Thị Chuyển đã bàn về các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp (NLDHTH) cho giáo sinh trường cao đẳng sư phạm Lào cai thông qua môn học phương pháp dạy học (PPDH) [14]. Các tác giả trong và ngoài nước đều khẳng định xu hướng dạy học phát triển năng lực người học thông qua DHTH [15-20]. Song, chưa có nhiều nghiên cứu phát triển NLDHTH cho sinh viên (SV) các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP). Bài viết này sẽ giới thiệu một số biện pháp nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP ở Việt Nam.
2.     Nội dung nghiên cứu
      DHTH: Hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học. DHTH là quá trình dạy học mà ở đó, các thành phần NL được tích hợp với nhau trên cơ sở các tình huống cụ thể để hình thành NL cho người học.
Quan điểm của Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau 2015 cho rằng: Dạy học tích hợp được hiểu là GV tổ chức để HS huy động đồng thời kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, thông qua đó lại hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, từ đó phát triển những NL cần thiết [21].
 2.1. Thực trạng công tác phát triển NLDHTH ở các trường ĐHSP ở Việt nam
     Ở Việt Nam, trong quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa từ những năm 90 và sau năm 2000, các kiến thức về địa lí, lịch sử, khoa học tự nhiên đã được tích hợp trong môn Tự nhiên - Xã hội (ở bậc tiểu học). Các nội dung Vật lý, Hóa học, Sinh học đã được tích hợp trong môn Khoa học ở lớp 4 và 5. Các nội dung Lịch sử, Địa lý đã được tích hợp ở môn Sử - Địa. Riêng cấp trung học việc tích hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học để tạo thành môn học mới  chưa được thực hiện nhưng cũng đã có thực hiện DHTH theo chủ đề  tuy chưa nhiều. Tâm thế của HS, GV, nhà trường và toàn xã hội đối với việc DHTH cũng chưa sẵn sàng. Bởi vậy, thuật ngữ DHTH còn khá mới mẻ với khá đông những người trong và ngoài ngành giáo dục. Theo tinh thần NQ 29, NQ 88 của Quốc hội khoá 13 [3], quan điểm dạy học “tích hợp” đi kèm với “phân hoá” nằm trong lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) bên cạnh việc đồng bộ PPDH và kiểm tra, đánh giá. DHTH xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy học phát triển năng lực HS, đòi hỏi người học phải tăng cường rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn [6]. Trong quá trình đổi mới giáo dục, các trường ĐHSP cần đi trước. Tuy nhiên, tại các trường ĐHSP hiện nay nhiều giảng viên (GgV) và SV còn tỏ ra khá xa lạ với DHTH [4].
     Kết quả điều tra đối với SV ở các trường ĐHSP ở ba khu vực Bắc, Trung, Nam, nơi đào tạo hàng ngàn GV phổ thông, GgV cao đẳng và đại học mỗi năm cho đất nước, từ năm 2012 đến 2015 cho thấy [2]:
    Về mức độ hiểu biết của SV về DHTH: phần lớn SV được điều tra (82,5%) chọn tích hợp là sự kết hợp các nội dung kiến thức từ các môn học, các lĩnh vực học tập khác nhau vào nội dung một bài học.
Về các yếu tố khó khăn khi thực hiện tích hợp ở trường THPT: 48,3% SV thấy rằng đội ngũ GV chưa đáp ứng được DHTH do họ chủ yếu được đào tạo theo chương trình sư
phạm đơn môn, chưa được trang bị về cơ sở lí luận DHTH liên môn một cách chính thống, khoa học. Sau đó là khó khăn về chương trình và SGK hiện hành được viết theo kiểu đơn môn nên có sự chồng chéo, thiếu tính đồng bộ về kiến thức giữa các môn học “liên quan” (20,8,%).
     Về kết quả đạt được khi thực hiện DHTH: 63,33% SV thấy được những ưu điểm khi thực hiện DHTH ở trường THPT- HS sẽ được phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tiết kiệm được thời gian do hạn chế được các nội dung trùng lặp và hệ thống kiến thức. HS tiếp thu kiến thức một cách logic nên nhớ lâu và HS sử dụng thành thạo và có hiệu quả công nghệ thông tin (biết cách lựa chọn, thu thập và xử lí,..) Điều này cho thấy tính tất yếu của DHTH.
     Về mục đích tích hợp liên môn: 53,33% SV xác định mục đích tích hợp liên môn nhằm rèn luyện cho HS năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau.
Đánh giá về DHTH: 50,83% SV thấy DHTH là phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, tạo hứng thú cho người học. Có 30,83% SV sợ không đảm bảo thời lượng dạy và học do mỗi môn học đã rất nặng về lí thuyết nếu tích hợp các môn học lại với nhau. Điều này cho thấy rằng việc triển khai DHTH không phải dễ dàng, mà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện ở trường phổ thông.
2.2. Cấu trúc của năng lực dạy học tích hợp
     Theo chuẩn đầu ra của SV các trường ĐHSP, NL DHTH là một NL thành phần của NL dạy học [22]. Từ chuẩn đầu ra của SV ĐHSP, kết hợp với những khảo cứu khác, cấu trúc NLDHTH đã được đề xuất [1].
Bng 1. Cấu trúc NLDHTH theo các NL thành phần và tiêu chí của SVSP hóa học
STT NL THÀNH
PHẦN
TIÊU CHÍ
1 NL    nhận   thức
chung về DHTH
- Nhận thức về chính sách liên quan đến DHTH.
- Nhận thức về NL chung và NL đặc thù của môn khoa học.
- Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH.
2 NL thiết kế và tổ
chức  hoạt  động
DHTH
- Đề xuất chủ đề DHTH liên môn.
- Hợp tác với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH.
- Vận dụng các PPDH, kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp trong DHTH
- Tham gia phát triển chương trình nhà trường theo định hướng NL
- Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH.
3 NL kiểm tra, đánh
giá trong DHTH
- Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá NL HS trong
DHTH.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài, những quan điểm về DHTH trong môn Hóa học, cơ sở lý luận liên quan đến PPDH môn Hoá học ở trường ĐHSP.
2.3.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với SV và GgV về thực trạng sử dụng DHTH trong đào tạo SV của các trường ĐHSP.
- Phương pháp trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến của các chuyên gia, GgV về các đề
xuất trong đề tài (tài liệu tự học, trang web,..).
- Phương pháp TNSP để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của các kết quả nghiên cứu.
2.3.3. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục ứng dụng để xử lý định lượng các số liệu, kết quả của việc điều tra và quá trình TNSP. Số liệu thực nghiệm được xử lý và phân tích trên phần mềm SPSS 18.
2.4. Các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm
Biện pháp 1:  Xây dựng và sử dụng tài liệu hướng dẫn tự học về DHTH cho SVSP
Từ mục tiêu và cấu trúc nội dung học phần PPDH Hóa học phổ thông, các trường ĐHSP hiện nay vẫn chưa có nội dung về DHTH. Để đáp ứng yêu cầu về thay đổi chương trình và SGK trong giai đoạn mới, việc bổ sung nội dung kiến thức và các kỹ năng giúp cho việc phát triển NLDHTH cho SVSP là cần thiết, giúp SV hiểu biết đầy đủ về khái niệm DHTH, các NL mà người học cần đạt, các mức độ khác nhau trong DHTH.
Về kiến thức: SV có được những hiểu biết cơ bản về NL, NLDHTH, phương thức tích hợp và PPDH tích cực, nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH và quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên. Kiểm tra đánh giá giáo dục.
Về kĩ năng: SV phát triển được năng lực xây dựng nội dung chủ đề tích hợp và sử dụng cách thức và PPDH tích hợp KHTN ở THPT. Hình thành và phát triển năng lực xây dựng các chủ đề DHTH, năng lực tổ chức định hướng hoạt động DHTH và năng lực kiểm tra, đánh giá trong DHTH cho SV thông qua tài liệu này.
Về thái độ: SV thấy được sự cần thiết việc phát triển NLDHTH ở THPT.
Tài liệu tự học “Hướng dẫn SV về DHTH ở cấp THPT” là phiên bản hướng dẫn SV về DHTH theo định hướng đổi mới Giáo dục phổ thông giai đoạn mới. Tài liệu cung cấp cơ sở lí luận về DHTH và hướng dẫn SV thiết kế các chủ đề DHTH, đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo cho GV.
Tài liệu được cung cấp trên trang web: hoahocsupham.com với các địa chỉ:
1. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Phat-trien-nang-luc-DHTH-cho-sinh- vien-su-pham-Hoa-hoc-138/
2. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-1-139/
3. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-2-MOT-SO-PHUONG- PHAP-DAY-HOC-TICH-CUC-143/
4. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-3-KIE-M-TRA-DA-NH- GIA-TRONG-DAY-HOC-TICH-HOP-144/
5. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Modun-4-TO-CHUC-DAY-HOC- TICH-HOP-145/
Biện pháp 2: Hướng dẫn SV xây dựng và lập kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp
a. Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp
Việc  tổ  chức  cho  SV thực  hành  thiết  kế  các chủ  đề  DHTH  nhằm  phát  triển
NLDHTH cho SVSP. Công việc này đòi hỏi:
- SV phân tích được bản chất của DHTH, phân tích được xu hướng DHTH, vận dụng phối hợp những kiến thức liên môn như Vật lý, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Toán học,… để chọn nội dung tích hợp phù hợp dưới dạng một bài hay một chủ đề. Từ đó xây dựng nội dung, chọn PPDH phù hợp.
- GgV cần hướng dẫn cho SV tiến trình dạy học chủ đề tích hợp được xây dựng, tổ chức thành các hoạt động theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực kèm theo các thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ phù hợp với tiến trình dạy học đã thiết kế trong các chủ đề.

Dựa trên quá trình nghiên cứu, quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp đã được điều chỉnh và thống nhất theo các bước như trình bày trong hình 1 [5, 6].
Vận dụng 5 bước trên, GgV thực nghiệm ở các trường ĐHSP đã hướng dẫn các nhóm SV xây dựng được các chủ đề DHTH. Góp ý, định hướng cho các nhóm tự bổ sung, điều chỉnh trong quá trình xây dựng các chủ đề. Từ đó phát triển NLDHTH cho SV các trường ĐHSP.
b. Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP
Để phát triển NLDHTH cho SVSP thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông, đã được tiến hành qua 3 giai đoạn sau:

nh 2. Các giai đoạn phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học
 2.5. Kết quả và thảo luận
2.5.1. Kết quả đánh giá kiến thức về cơ sở lí luận NLDHTH của SVSP Hóa học
     Điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Hà Nội được trình bày trong hình 3. Từ kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Hà Nội cho thấy: Hiểu biết của SV về lí luận DHTH và vận dụng kiến thức DHTH vào đề xuất các chủ đề của SV khá tốt thể hiện qua kết quả thu được. Đặc biệt mức độ vận dụng tương đối tốt của K63C và K64C (56,25% và 42,86%) cao hơn hẳn so với K62 (19,31%).

nh 3. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Hà Nội
 4.2. Kết quả đánh giá sự tiến bộ của nhóm SV về NL thiết kế chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế
Theo biểu đồ sự tiến bộ của nhóm SV về NL thiết kế chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế (hình 4 - 8) cho thấy từng NL mà chúng tôi đánh giá trong quá trình phát triển NLDHTH cho SV đều tăng (thể hiện ở tỉ lệ các mức 3 và mức 4 đánh giá lần 2 cao hơn so với đánh giá lần 1).nh 8.  Biểu đồ sự tiến bộ về NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH
     Đa số các chủ đề DHTH đều thể hiện kế hoạch làm việc, NL thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH, NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH, sự sáng tạo của SV trong cách trình bày cũng như giải quyết vấn đề.
Kết quả các phiếu đánh giá và bảng kiểm quan sát các nhóm thực hiện chủ đề DHTH của GgV thực nghiệm cho thấy các nhóm SV hợp tác nhóm tốt, có tinh thần học hỏi, có khả năng tự định hướng các công việc của chủ đề DHTH và luôn cố gắng để đảm bảo tiến độ đã lên kế hoạch.
4.3. Đánh giá NLDHTH của SVSP qua phiếu khảo sát
 Bng 2. Kết quả các giá trị của phép đo trước tác động (TTĐ) và sau tác động (STĐ) của trường ĐHSP Thái nguyên (259 SV)


3.       Kết luận
 Từ những kết quả phân tích định tính và định lượng cho thấy để phát triển NLDHTH cho sinh viên sư phạm cần có kế hoạch, nội dung và các biện pháp cụ thể. Các nội dung nghiên cứu TN tại một số trường ĐHSP mà chúng tôi đã thực hiện xác nhận tính hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. Qua đó chứng tỏ tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra và có tính khả thi.
 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1]. Đặng Thị Thuận An, Trần Trung Ninh, 2016. Xây dựng khung năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(6), tr. 79-86.
[2]. Đặng Thị Thuận An, Lưu Thị Lương Yến, Trần Trung Ninh, 2016. Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở một số trường ĐHSP, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(6A), tr. 36 - 41.
[3]. Phạm Thị Kim Anh, 2015. Chương trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam - Một số bất cập và định hướng phát triển, Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển chương trình đào tạo GV-Cơ hội và thách thức”. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
[4]. Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Thu Thủy, 2011. Dạy học theo trạm một số kiến thức về hiệu
ứng nhà kính và các kết quả thu được. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt cuối năm 2011, tr. 32-34.
[5]. Bộ GD&ĐT - Vụ GD Trung học, 2015. Dạy học tích hợp liên môn. Lĩnh vực: Khoa học tự
nhiên, Tài liệu tập huấn (Dành cho CBQL và giáo viên Trung học phổ thông), Hà Nội.
[6]. Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền, 2015. Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1 - Khoa học tự nhiên. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[7]. Xavier Rogiers, 1996. Khoa Sư phạm Tích hợp hay Làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[8]. Tưởng Duy Hải, Đỗ Hương Trà, 2016. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp phát triển năng lực huy động kiến thức ở người học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(1), tr. 3-11.
[9]. Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Bùi Thị Thủy, 2016. Dạy học tích hợp giáo dục môi trường trong bài dầu mỏ, khí thiên nhiên - hóa học 9 ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(1), tr. 30-38.
[10]. Vũ Thị Hiền và Trần Trung Ninh, 2016. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua chủ đề dạy học tích hợp hợp chất của lưu huỳnh và mưa axit. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(6A), tr. 54-65.
[11]. Phạm Đỗ Nhật Tiến, 2013. Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở
Vit Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế hướng đến xã hội học tập, Hà Nội
[12]. Ngô Minh Oanh, 2017. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở ở các tỉnh khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Số 4 (82), tr. 13-21.
[13]. Hà Thị Lan Hương, Đặng Thị Oanh, 2016. Cơ sở thực tiễn của tổ chức dạy học lĩnh vực khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở theo tiếp cận tích hợp, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 61(6A), tr. 3-11.
[14]. Nguyễn Thị Chuyển, 2016. Một s bin pháp phát trin năng lực dạy học ch hp cho sinh viên cao đẳng sư phạm sinh hoá trường cao đẳng sư phạm Lào cai qua học phần phương pháp dạy học hoá học
[15]. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,  Số 61(6A), tr. 186-197. [15]. Nguyễn Thị Sửu, Vũ Quốc Trung, Nguyễn Thị Phương Thúy, Lê Tùng, 2015. Vận dụng dạy
học dự án trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên. Tạp chí Khoa
học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 60(8), tr. 67-75.
[16]. Nguyen Kim Anh, Dang Thi Oanh, Tran Anh Tuan, 2017. Developing the student’s self – study abilities through the exercies in ‘Chapter 6: Alkali metals, alkali earth metals-aluminum’ Advanced Chemistry 12, HNUE Journal of Science, 62(6), pp. 45-52.
[17]. Võ Thị Thiều, 2017. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học, Proceeding Development trends in Education in a globalized world, TP HCM, tr. 483-488. [18]. Trần Kiểm, 2017. Phát triển năng lực người học - xu thế dạy học hiện đại, Proceeding Development trends in Education in a globalized world, TP HCM, tr. 153-159.
[19]. Phạm Thị Kim Giang, Vũ Thị Hoa, 2017. Đánh giá năng lực hợp tác trong dạy học các chủ đề tích hợp chương cacbon – silic (hóa học 11) trung học phổ thông, Proceeding Development trends in Education in a globalized world, TP HCM, pp. 439-448.
[20]. Jacinta A.Opara, 2011. Bajah’s Model and the teaching and learning of intergrated science in Nigerian high school system. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences August 2011, Vol.1, Special Issue ISSN:2222-6990; pp152-161.
[21]. Đinh Quang Báo, Hà Thị Lan Hương, 2014. Dạy học tích hợp – Phương thức phát triển năng lực học sinh, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên. Hà Nội, 2014, tr. 23-28.
[22]. Bộ GD&ĐT, Dự án phát triển GV THPT & TCCN, 2013. Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành Sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Nxb Văn hóa Thông tin.


Tác giả bài viết: TS.Đặng Thị Thuận An, PGS.TS.Trần Trung Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về tác giả

Trang web là sản phẩm của Giảng viên Đặng Thị Thuận An- Khoa Hóa- Trường ĐHSP Huế- Đại học Huế. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học...
Flikr Thuận An
Demhue

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 802

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20724

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1264754

Khoa Hoa