20:43 EST Thứ ba, 20/11/2018

Trang nhất » Nội dung » Hóa học phổ thông » Hóa 10

Cấu tạo nguyên tử

Thứ hai - 12/08/2013 05:18
Cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử

Bài 1: Trong phân tử M2X có tổng hạt (p, n, e) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử M nhiều hơn nguyên tử X là 34 hạt. Viết cấu hình electron của các nguyên tử M và X. Viết công thức của hợp chất. (ĐS: K2O)
Bài 2: Hợp chất Y có công thức MX2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58.
Tìm AM và AX. Xác định công thức phân tử của MX2              (ĐS: FeS2)
Bài 3: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Hỏi 37Cl chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng trong phân tử HClO4 (với hiđro là đồng vị 1H và oxi là đồng vị 16O)?    (ĐS: 8,83%).
Bài 4: Cho 4,12 (g) muối NaX tác dụng hết với dung dịch AgNO3 thu được 7,52 (g) kết tủa.
- Xác định nguyên tử khối của nguyên tố X.
- Nguyên tố X có 2 đồng vị bền, xác định số khối của mỗi đồng vị, biết rằng:
     + Phần trăm của mỗi đồng vị bằng nhau.
     + Đồng vị thứ nhất có n nơtron và đồng vị thứ hai có (n + 2) nơtron.  (ĐS: 80)
Bài 5: Nguyên tố X có 2 đồng vị với tỷ lệ số nguyên tử là  27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của X.  (ĐS: 79,92)
Bài 6: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử Z và số khối A của hạt nhân.     (ĐS: 26; 56)
Bài 7: Nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y lần lượt có phân lớp ngoài cùng là 4px và 4sy . Biết Y không phải là khí hiếm.
a. X,Y là kim loại hay phi kim ?
b. Biết x + y = 7.
 Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y ?
Bài 8: Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức MaRb, trong đó R chiếm 6,667% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, còn trong hạt nhân R có n’ = p’, trong đó n, p, n’, p’ là số nơtron và proton tương ứng của M và R. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84 và a + b = 4.  Tìm công thức phân tử của Z.
  (ĐS: Fe3C)
Bài 9: Tổng số electron trong ion AB3- là 42. Số proton trong nguyên tử A nhiều hơn số proton trong nguyên tử B là 9. Xác định A, B.
Bài 10: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Xác định A, B.
Bài 11: Nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Xác định X.
Bài 12: Nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Xác định X.
Bài 13: Tính bán kính gần đúng của nguuyên tử Canxi. Biết thể tích của 1 mol Canxi là 25,87 cm3 (trong tinh thể kim loại Canxi, các nguyên tử Canxi được xem có dạng hình cầu, chiếm 74% thể tích tinh thể, còn lại là các khe trống).
Bài 14: Cho hợp chất MX3 có đặc điểm: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số khối của X lớn hơn của M là 8. Số hạt cơ bản trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16.
  1. Xác định số p, n, e của M, X. Xác định công thức MX3.
  2. Viết cấu hình electron của M, X.
Bài 15: Xác định số p, n, e trong:
a. Các nguyên tử sau đây: Na, Ca, N, S, P.              
b. Các ion sau đây: Na+, O2-, NO3-, SO42-, NH4+.
c. Các hợp chất: NaNO3, CaSO4, H3PO4.
Bài 16: Trong 1 nguyên tử có tổng số các hạt là 95. Số hạt không mang điện bằng 0,5833 số hạt mang điện.
  1. Xác định số p, n, e và số khối của nguyên tử nguyên tố đó.
  2. Viết cấu hình electron. Nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?
Bài 17: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p5.
- Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?
- Nguyên tố trên có 2 đồng vị. Đồng vị X1 có N1 – Z = 1, đồng vị X2 có N2 = Z + 3. X1 chiếm 75%. Tìm  khối lượng nguyên tử của X.
Bài 18: Nguyên tử của 2 nguyên tố A, B có tổng số hạt proton là 39. Vỏ nguyên tử của A, B có số lớp electron bằng nhau. A có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns1. Viết cấu hình electron của A, B.

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trang web

Trang web được xây dựng nhằm giúp cho sinh viên sư phạm Hóa học, giáo viên phổ thông môn Hóa học có những nguồn tư liệu, phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm Hóa học, giúp nâng cao năng lực nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ sư phạm.
Flikr Thuận An
Demhue

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 802

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1264764

Khoa Hoa