1. Tính chất vật lý
  • Silic tinh thể: Có cấu trúc giống kim cương, màu trắng xám, ánh kim, nóng chảy ở 1420oC, có tính bán dẫn và ở nhiệt độ thường độ dẫn điện thấp.
  • Silic vô định hình: Là chất bột màu nâu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here