Định nghĩa

– Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

– Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức là CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n≥1)

– Ancol quen thuộc với chúng ta là ancol etylic (hay còn gọi là etanol, cồn etanol), có công thức là C2H5OH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here