MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM

0
845

Việc phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm đang được quan tâm. Từ thực trạng công tác phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ở các trường ĐHSP ở Việt nam và cấu trúc của năng lực dạy học tích hợp các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học đã được đề xuất. Kết quả thực nghiệm sau khi xử lí thống kê cho thấy tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp đề ra nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học.

Back

4. Mở đầu

Chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định thành công của việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong xu thế toàn cầu hóa, đòi hỏi phải có một lực lượng lao động mới có năng lực (NL) thích ứng tốt, có tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế đầy cạnh tranh, đang phát triển. Để đáp ứng với xu thế mới, giáo viên (GV) phải biết dạy tích hợp các khoa học, dạy cho học sinh (HS) cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng các kiến thức học được vào các tình huống của đời sống thực tế [8, 9, 10]. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của Việt Nam hiện nay còn thấp và điều này phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ GV [11, 12]. Hà Thị Lan Hương đã bàn về những cơ sở thực tiễn của dạy học tích hợp (DHTH) khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở [13]. Nguyễn Thị Chuyển đã bàn về các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp (NLDHTH) cho giáo sinh trường cao đẳng sư phạm Lào cai thông qua môn học phương pháp dạy học (PPDH) [14]. Các tác giả trong và ngoài nước đều khẳng định xu hướng dạy học phát triển năng lực người học thông qua DHTH [15-20]. Song, chưa có nhiều nghiên cứu phát triển NLDHTH cho sinh viên (SV) các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP). Bài viết này sẽ giới thiệu một số biện pháp nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP ở Việt Nam.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here