Vào khoảng năm 440 trước Công nguyên , nhà triết học Đê-mô-crit cho rằng đồng tiền bạc cứ bị chia nhỏ mãi, sau cùng sẽ được một hạt “không thể  phân chia được nữa”, gọi là nguyên tử (xuất phát từ chữ Hi Lạp atomos, nghĩa là không phân chia được nữa).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here