Ví dụ 1:

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hoà tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong dung dịch Y là

 A. 0,78.             B. 0,54.                   C. 0,44.                   D. 0,50.

Trích đề thi THPTQG năm 2015

Giải:

Cách 1: Quy X về Fe và O

Cho sắt tiếp tục phản ứng với Z, vẫn tạo khí NO, chứng tỏ axit dư sau phản ứng đầu tiên

Có tối đa 0,09 mol Fe có thể hoà tan trong Z, dĩ nhiên 0,06 mol trong số đó sẽ hoà tan Fe3+, tức là còn 0,03 mol tạo NO, như vậy tổng cộng sẽ có: 0,06 + 0,02 = 0,08 mol NO sinh ra trong suốt quá trình (Chú ý rằng cuối cùng là sắt ở hoá trị II).

→ n HNO3 = 4nNO + 2nO  = 4.0,08 + 2.0,09 = 0,5 mol.

Cách 2:

Phản ứng đầu tiên sẽ đưa sắt lên hoá trị III, vậy qui X về: Fe và Fe2O3

→ nFe ­= nNO = 0,06 → n Fe2O3 = 0,03

Khi thêm 0,09 mol Fe lúc sau, gộp hai phản ứng lại chỉ xét đầu và cuối quá trình, ta có

Vì cuối cùng sắt tồn tại ở Hoá trị II nên cần sắp xếp chúng lại một chút (chỉ là di chuyển nguyên tố từ “nhà nọ sang nhà kia”).

X’ . Chọn đáp án D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here