ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

0
368

1. Mục tiêu của chuyên đề
Làm chỗ dựa thiết thực, cụ thể và vững chắc cho GV môn Hóa học THPT trong việc thực hiện đổi mới PPDH tại cơ sở giáo dục của mình. Cụ thể, GV:
1. Biết, hiểu và vận dụng:
+ Định hướng đổi mới đồng bộ PPDH, KTĐG trong giáo dục THPT
+ Dạy học theo định hướng NL trong môn Hoá học THPT
+ KTĐG theo định hướng NL
       2. Có khả năng:
– Sử dụng các kỹ thuật thảo luận cho HS, tổ chức hoạt động nhóm.
– Hướng dẫn HS phân tích thông tin, hiện tượng quan sát được khi nghiên cứu để đưa ra kết luận, so sánh, đối chiếu kết quả thu nhận được với kiến thức khoa học và  đánh giá HS trong dạy học.
Thực hiện đổi mới PPDH ở trường THPT có hiệu quả và giúp đỡ đồng nghiệp trong nâng cao nhận thức và rèn luyện kĩ năng KTĐG kết quả học tập của HS.
3. Có ý thức:
– Luôn thực hiện việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường THPT.
– Tìm tòi, sáng tạo, khát vọng với đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG kết quả học tập của HS.
2. Nội dung tài liệu và PP trình bày chuyên đề
a) Cấu trúc tài liệu chuyên đề
Môđun 1: Định hướng đổi mới đồng bộ PPDH, KTĐG trong giáo dục THPT.
Môđun 2: KTĐG theo định hướng phát triển NL môn Hóa học THPT
b) Thời gian thực hiện: 30 tiết
c) PP trình bày: GgV thuyết trình (bằng PowerPoint), tổ chức thảo luận nhóm xây dựng sản phẩm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here