Phân công nội dung thảo luận

0
375

Cho lớp Hóa Daklak

NỘI DUNG BÀI THẢO LUẬN SỐ 01 CHO CÁC NHÓM

NHÓM 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

NHÓM 2: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

NHÓM 3: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON- PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT

NHÓM 4: PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here