Link đăng kí đặt sách ở đây: https://forms.gle/giAuuLQm7kJjz24y8

Sách được viết bởi TS. GVC Đặng Thị Thuận An, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế. Sản phẩm thuộc đề tài cấp ĐH Huế Mã số DHH DHH-2021-155

Link đăng kí đặt sách ở đây: https://forms.gle/UsszkCPQgjnLzZuU7

MỤC LỤC

Phần I. MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 1. Hệ thống kỹ năng, nội dung, phương pháp thí nghiệm thực hành dạy học hoá học
1.1. Tầm quan trọng của thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
1.2. Hệ thống kỹ năng thí nghiệm thực hành dạy học hóa học
1.3. Phương pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học
2. Phương pháp sử dụng dụng cụ và một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học
2.1. An toàn trong phòng thí nghiệm
2.2. Một số qui định bảo hiểm khi làm thí nghiệm hoá học
2.3. Một số tai nạn có thể xảy ra và phương pháp sơ cứu
2.4. Một số biển cảnh báo thường được dùng trong phòng thí nghiệm
2.5. Các dụng cụ thí nghiệm cơ bản
2.6. Cách làm sạch và làm khô các dụng cụ thuỷ tinh
2.7. Bảo quản và sử dụng hoá chất
2.8. Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm
2.9. Pha chế một số hoá chất
2.10. Cân và cách sử dụng cân
2.11. Quy tắc sử dụng các dụng cụ thuỷ tinh
2.12. Đun nóng
2.13. Tìm kiếm, thay thế một số hóa chất đơn giản
Phần II. MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA HỌC LỚP 10
Chủ đề 1. CƠ SỞ HOÁ HỌC – PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ
Thí nghiệm 1: Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm, trong chu kỳ
Thí nghiệm 2: Kim loại zinc tác dụng với sulfuric acid
Thí nghiệm 3: Kim loại zinc phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 4: Phát hiện ethanol trong hơi thở
Thí nghiệm 5: Tính chất của hydrochloric acid
Chủ đề 2.  NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC
Thí nghiệm 1: Vôi sống (CaO) phản ứng với nước
Thí nghiệm 2: Hòa tan tinh thể ammonium chloride trong nước
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 3: Baking soda (NaHCO3) tác dụng với giấm (CH3COOH) “Baking soda volcano” 
Thí nghiệm 4: Điều chế “Kem đánh răng voi”
Chủ đề 3. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
Thí nghiệm 1. Khái niệm tốc độ phản ứng
Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng
Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
Thí nghiệm 4. Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng
Thí nghiệm 5. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng
Thí nghiệm 6. Ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độ phản ứng
Chủ đề 4.  NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA
Thí nghiệm 1. Điều chế chlorine
Thí nghiệm 2. Chlorine tác dụng với kim loại
Thí nghiệm 3. Chlorine tác dụng với nước – Tính tẩy màu của nước chlorine-  Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm
Thí nghiệm 4. Điều chế, tính tẩy màu của nước Javel
Thí nghiệm 5. Điều chế và tính chất của  hydrogen chloride
Thí nghiệm 6. Nhận biết ion halide trong dung dịch
Thí nghiệm 7. So sánh hoạt động hoá học giữa các halogen
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 8. Chlorine  tác dụng với hydrogen
Thí nghiệm 9.  Sự thăng hoa của iodine 
Thí nghiệm 10. Tác dụng của iodine với kim loại aluminum (Al)
Thí nghiệm 11. Hydrofluoric acid ăn mòn thuỷ tinh
HÓA HỌC LỚP 11
Chủ đề 5: CÂN BẰNG HOÁ HỌC
Thí nghiệm 1: Sự chuyển dịch cân bằng – Ảnh hưởng của nhiệt độ
Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng
Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của môi trường đến cân bằng hóa học
Thí nghiệm 4: Thí nghiệm về sự điện li
Thí nghiệm 5: Độ điện li
Thí nghiệm 6: Thí nghiệm chuẩn độ acid – base
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 7: Các điều kiện của phản ứng trao đổi ion
Thí nghiệm 8: Sự chuyển dịch cân bằng ion
Thí nghiệm 9: Sự hấp phụ chất hoà tan của than gỗ
Thí nghiệm 10: Ứng dụng của CO2 làm bình chữa cháy
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Chủ đề 6: NITROGEN – AMMONIA  VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT
Thí nghiệm 1: Điều chế nitrogen
Thí nghiệm 2: Tính không duy trì sự cháy và sự sống của nitrogen
Thí nghiệm 3: Điều chế ammonia
Thí nghiệm 4: Tính tan của ammonia
Thí nghiệm 5: Tính base yếu của ammonia
Thí nghiệm 6: Ammonia tác dụng với oxygen
Thí nghiệm 7: Ammonia khử copper(II) oxide
Thí nghiệm 8: Nhiệt phân muối ammonium
Thí nghiệm 9: Nhận biết ion ammonium trong phân đạm
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 10. Điều chế và tính chất của nitric oxide (NO)
Thí nghiệm 11: Điều chế nitric acid từ muối nitrate
Thí nghiệm 12: Trứng chui vào lọ rồi lại chui ra khỏi lọ
Thí nghiệm 13: Khuấy nước lã thành “rượu màu”
Thí nghiệm 14: Phân biệt một số loại phân bón hoá học
Thí nghiệm 15: Tính chất của muối nitrate – Thuốc nổ đen
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Chủ đề 7: SULFUR VÀ HỢP CHẤT CỦA SULFUR
Thí nghiệm 1: Quá trình nóng chảy của lưu huỳnh (sulfur)
Thí nghiệm 2: Điều chế sulfur dẻo
Thí nghiệm 3: Sulfur tác dụng với kim loại sodium (Na)
Thí nghiệm 4: Sulfur tác dụng với copper (Cu)
Thí nghiệm 5: Điều chế oxygen
Thí nghiệm 6: Sulfur cháy trong oxygen
Thí nghiệm 7: Điều chế sulfur dioxide, tính tẩy màu của sulfur dioxide
Thí nghiệm 8: Sulfur dioxide vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử
Thí nghiệm 9: Điều chế hydrogen sulfide (H2S) và đốt cháy hydrogen sulfide trong không khí
Thí nghiệm 10: Tính acid của sulfuric acid loãng
Thí nghiệm 11: Tính háo nước của sulfuric acid đặc
Thí nghiệm 12: Tính oxi hoá của sulfuric acid đặc
Thí nghiệm 13: Nhận biết ion sulfide (S2-), sulfate (SO42-)
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 14:  Những cách tạo ra sự cháy không cần diêm
Thí nghiệm 15: Những chiếc cốc thần
Thí nghiệm 16: Hoa đổi màu – hoa sủi khí
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Chủ đề 8: ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC HỮU CƠ
Thí nghiệm 1: Xác định nguyên tố carbon và hydrogen trong hợp chất hữu cơ
Thí nghiệm 2:  Nhận biết halogen trong hợp chất hữu cơ
Thí nghiệm 3: Chưng cất  ethanol − nước
Thí nghiệm 4:  Chiết lỏng – lỏng
Chủ đề 9: HYDROCARBON
Thí nghiệm 1: Cho hexane vào dung dịch potassium permanganate(VII)
Thí nghiệm 2: Hexane tương tác với dung dịch bromine
 Thí nghiệm 3: Đốt cháy hexane
Thí nghiệm 4:  Điều chế ethylene
Thí nghiệm 5:  Phản ứng cộng ethylene với nước bromine 
Thí nghiệm 6: Oxi hoá ethylene bằng dung dịch potassium permanganate(VII)
Thí nghiệm 7: Điều chế và tính chất của acetylene
Thí nghiệm 8: Acetylene tác dụng với dung dịch silver nitrate trong ammonia dư
Thí nghiệm 9: Phản ứng nitro hóa benzene
Thí nghiệm 10: Phản ứng cộng chlorine vào benzene
Thí nghiệm 11: Oxi hoá benzene và toluene bằng dung dịch potassium permanganate(VII)
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 12: Điều chế methane
Thí nghiệm 13: Phản ứng nổ của acetylene với oxygen
Thí nghiệm 14: Phản ứng nitro hóa naphtalen
Thí nghiệm 15: Tính chất của toluene
Chủ đề 10: DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL
Thí nghiệm 1: Thuỷ phân dẫn xuất halogen
Thí nghiệm 2: Phản ứng của ethanol với sodium
Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá  alcohol bậc 1
Thí nghiệm 4: Đốt cháy ethanol
Thí nghiệm 5: Glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide
Thí nghiệm 6: Phenol phản ứng với sodium hydroxide
Thí nghiệm 7: Phenol phản ứng với sodium carbonate
Thí nghiệm 8: Phenol tác dụng với dung dịch bromine
Thí nghiệm 9: Phenol tác dụng với dung dịch nitric acid đặc trong sulfuric acid đặc
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 10: Đốt pháo hoa trong lòng chất lỏng
Thí nghiệm 11: Vũ điệu sodium
Chủ đề 11: HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE – KETONE) – CARBOXYLIC ACID
Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc
Thí nghiệm 2: Aldehyde  phản ứng với copper(II) hydroxide trong môi trường base
Thí nghiệm 3: Điều chế iodoform (CHI3)
Thí nghiệm 4: Điều chế acetic acid từ muối acetate
Thí nghiệm 5: Phản ứng của acetic acid với quỳ tím, sodium carbonate
Thí nghiệm 6: Tính chất của acetic acid
Thí nghiệm 7: Điều chế ethyl acetate
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 8:  Đốt khăn không cháy- Đốt cháy bàn tay
HÓA HỌC LỚP 12
Chủ đề 12: ESTER – LIPID
Thí nghiệm 1: Thủy phân ester trong môi trường acid và base
Thí nghiệm 2: Xà phòng hoá chất béo
Thí nghiệm 3: Tính chất của xà phòng
Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của nước cứng đến khả năng giặt rửa của xà phòng
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 5:  Tổng hợp dầu chuối
Thí nghiệm 6: Hạt tiêu chuyển động
Chủ đề 13: CARBOHYDRATE
Thí nghiệm 1: Glucose phản ứng với copper(II) hydroxide
Thí nghiệm 2: Glucose phản ứng với nước bromine
Thí nghiệm 3: Glucose phản ứng với thuốc thử Tollens (dung dịch AgNO3 trong NH3 dư)
Thí nghiệm 4: Phản ứng thủy phân saccharose
Thí nghiệm 5: Saccharose phản ứng với copper(II) hydroxide
Thí nghiệm 6: Thuỷ phân tinh bột
Thí nghiệm 7: Nhận biết tinh bột bằng iodine
Thí nghiệm 8:  Phản ứng thuỷ phân cellulose
Thí nghiệm 9: Cellulose phản ứng với nitric acid
Thí nghiệm 10: Cellulose tan trong nước Schweizer
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 11: Tính nổ của cellulose trinitrate
Thí nghiệm 12: Không có lửa làm sao có khói?
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Chủ đề 14: HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN
Thí nghiệm 1: Tính chất base của amine
Thí nghiệm 2: Phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2
Thí nghiệm 3: Tính base yếu của aniline
Thí nghiệm 4: Phản ứng của aniline với nước bromine
Thí nghiệm 5: Tính chất acid – base của dung dịch amino acid
Thí nghiệm 6: Phản ứng màu Biuret của peptide
Thí nghiệm 7: Phản ứng đông tụ của protein
Thí nghiệm 8: Phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 9: Nhận ra nitrogen và sulfur trong protein
Chủ đề 15: POLYMER
Thí nghiệm 1: Tính chất của polymer – Tác dụng của nhiệt
Thí nghiệm 2: Tác dụng của dung dịch kiềm, acid và dung môi với polymer
Thí nghiệm 3: Điều chế nhựa phenolformaldehyde
Chủ đề 16:  PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN
Thí nghiệm 1: Lắp ráp pin đơn giản
Thí nghiệm 2: Đo suất điện động của pin điện hoá
Thí nghiệm 3: Điện phân dung dịch copper(II) sulfate
Thí nghiệm 4: Điện phân dung dịch sodium chloride
Chủ đề 17: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Thí nghiệm 1: Kim loại tác dụng với phi kim
Thí nghiệm 2: Kim loại tác dụng với acid (HCl, H2SO4)
Thí nghiệm 3: Kim loại tác dụng với  dung dịch muối
Thí nghiệm 4:  Ăn mòn điện hóa
Thí nghiệm 5: Bảo vệ sắt bằng phương pháp điện hoá
  Chủ đề 18:  NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA
Thí nghiệm 1: Kim loại sodium, potassium tác dụng với nước
Thí nghiệm 2: Tác dụng của sodium với hydrochloric acid đặc
Thí nghiệm 3: Phát hiện ion kim loại kiềm dựa vào màu ngọn lửa của hợp chất các kim loại kiềm
Thí nghiệm 4: Magnesium tác dụng với nước
Thí nghiệm 5: Phản ứng của kim loại nhóm IIA với oxygen
Thí nghiệm 6:  Màu ngọn lửa của muối kim loại kiềm thổ (Ca2+, Sr2+, Ba2+)
Thí nghiệm 7:  So sánh độ tan giữa calcium sulfate và barium sulfate
Thí nghiệm 8: Kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt Ca2+, Ba2+,… trong dung dịch
Thí nghiệm 9: Nước cứng và làm mềm nước cứng
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 10: Nitrogen tác dụng với magnesium
Thí nghiệm 11: Vẻ sáng và độ cứng của kim loại kiềm
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Chủ đề 19: SƠ LƯỢC VỀ DÃY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT
Thí nghiệm 1: Xác định hàm lượng muối iron(II)
Thí nghiệm 2: Kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt: Cu2+, Fe3+
Thí nghiệm 3: Sự tạo phức của dung dịch copper(II)
Thí nghiệm mở rộng – trải nghiệm
Thí nghiệm 4: Kim loại iron tác dụng với acid
Thí nghiệm 5: Kim loại iron tác dụng với nước
Thí nghiệm 6: Điều chế iron(II) hydroxide, iron(III) hydroxide
Thí nghiệm 7: Các thí nghiệm về tính chất của copper kim loại
Thí nghiệm 8: Chuẩn hóa nồng độ của dung dịch potassium permanganate(VII) bằng dung dịch oxalic acid
Thí nghiệm 9: Phản ứng nhiệt nhôm
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Phần III.  HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC SỬ DỤNG CHO MỞ RỘNG KIẾN THỨC – TRẢI NGHIỆM
Thí nghiệm 1: Thu khói và tàn thuốc lá
Thí nghiệm 2: Mưa lửa
Thí nghiệm 3: Bức tranh biến đổi màu
Thí nghiệm 4: Các loại mực bí mật (mật hiệu)
Thí nghiệm 5: Núi lửa
Thí nghiệm 6: Ống nghiệm phun lửa
Thí nghiệm 7: Chiếc khăn kỳ lạ
Thí nghiệm 8: Nước đá cháy
Thí nghiệm 9: Đèn không ngọn
Thí nghiệm 10: Pháo dây đơn giản
Thí nghiệm 11: Pháo hoa
Thí nghiệm 12: Những kết tủa kỳ lạ
Thí nghiệm 13: Cắt chảy máu tay
Thí nghiệm 14: Lột “da” bàn tay
Thí nghiệm 15: Dung dịch muôn màu
Thí nghiệm 16: Thuốc “lọc máu”
Thí nghiệm 17: Dung dịch trong suốt hóa rắn – Làm nước đóng băng trong chớp nhoáng
Thí nghiệm 18: Phát hiện dấu vân tay
Thí nghiệm 19: Đổi màu từ xà phòng và sữa – Coffee hóa
Thí nghiệm 20: “Rắn địa ngục”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here