NÂNG CAO NĂNG LỰC SÁNG TẠO KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC...

Mục tiêu của chuyên đề 2.1. Kiến thức - Hiểu và nắm vững bản chất của hoạt động sáng tạo trong tiếp nhận và nghiên cứu khoa học (NCKH) từ khâu nhận thức lý...

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC THEO ĐỊNH...

    1. Mục tiêu của chuyên đề Làm chỗ dựa thiết thực, cụ thể và vững chắc cho GV môn Hóa học THPT trong việc thực hiện đổi mới PPDH tại...

CHUYÊN ĐỀ: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG ÔN THI HỌC SINH GIỎI HÓA...

 (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho GV THCS - môn KHOA HỌC TỰ ­NHIÊN) A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. TÍNH CHẤT CỦA...

BÀI VIẾT MỚI