PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM...

TÓM TẮT Dạy học tích hợp là xu hướng tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Dạy học tích hợp nhằm hình thành ở sinh viên năng lực nhận thức,...

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG...

Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học, đảm bảo mối liên hệ nghịch giữa giáo viên và học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH...

Việc phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm đang được quan tâm. Từ thực trạng công tác phát triển năng lực...

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM...

       Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chuyển đổi từ nền giáo dục trang bị kiến thức sang định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, ở các trường đại...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON THEO HƯỚNG...

Nguyễn Phú Vi – Trường THPT Lê Trung Đình – Quảng Ngãi Đặng Thị Thuận An – Khoa Hóa Học – Trường ĐH sư phạm – Đại học Huế

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ...

Đặng Thị Thuận An - Khoa Hóa học - Trường ĐHSP - Đại học Huế    Trần Trung Ninh - Khoa Hóa học - Trường Đại học sư phạm...

BÀI VIẾT MỚI