Giáo trình thực hành: Thí nghiệm Hóa học ở trường phổ thông

Giáo trình này được viết bởi TS. GVC Đặng Thị Thuận An, Khoa Hóa học, Trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Huế - Đại học Huế. Giáo trình này được...

Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

An Dang Thi Thuan1,*, Duc Nguyen Mau2, Thien Trinh Le3 Abstract: The development of integrated teaching capacity...

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC THEO ĐỊNH...

1. Mục tiêu của chuyên đềLàm chỗ dựa thiết thực, cụ thể và vững chắc cho GV môn Hóa học THPT trong việc thực hiện đổi mới PPDH tại cơ sở giáo...

Phân công nội dung thảo luận

Cho lớp Hóa Daklak NỘI DUNG BÀI THẢO LUẬN SỐ 01 CHO CÁC NHÓM NHÓM 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM...

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU...

1. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1. VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI: (Sinh viên...

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÍ LUẬN DẠY...

1. LÍ LUẬN DẠY HỌC HÓA HỌC LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHOA HỌC GIÁO DỤC: Khoa học giáo dục bao gồm rất nhiều ngành khác nhau:

BÀI VIẾT MỚI