Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

An Dang Thi Thuan1,*, Duc Nguyen Mau2, Thien Trinh Le3 Abstract: The development of integrated teaching capacity...

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC THEO ĐỊNH...

1. Mục tiêu của chuyên đềLàm chỗ dựa thiết thực, cụ thể và vững chắc cho GV môn Hóa học THPT trong việc thực hiện đổi mới PPDH tại cơ sở giáo...

BÀI VIẾT MỚI