Applying Technical Science Process in Teaching STEM Topics under Model School with Production Practice...

Dang Thi Thuan An- University of Education – Hue University, VietnamHuynh Van Son- HCMC University of Education, VietnamPham Ngoc Son- Hanoi Metropolitan University, VietnamNguyen Mau Duc- Hanoi National University of Education, Vietnam

Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

An Dang Thi Thuan1,*, Duc Nguyen Mau2, Thien Trinh Le3Abstract:The development of integrated teaching capacity...

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC THEO ĐỊNH...

1. Mục tiêu của chuyên đềLàm chỗ dựa thiết thực, cụ thể và vững chắc cho GV môn Hóa học THPT trong việc thực hiện đổi mới PPDH tại cơ sở giáo...