Giới thiệu giáo trình “Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên”

Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, bạn đọc cuốn Giáo trình "Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên" được biên soạn bởi nhóm tác giả là Giảng viên...

Giáo trình thực hành: Thí nghiệm Hóa học ở trường phổ thông

Giáo trình này được viết bởi TS. GVC Đặng Thị Thuận An, Khoa Hóa học, Trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Huế - Đại học Huế.Giáo trình này được...

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU...

1. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG1.1. VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI:(Sinh viên...

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÍ LUẬN DẠY...

1. LÍ LUẬN DẠY HỌC HÓA HỌC LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHOA HỌC GIÁO DỤC:Khoa học giáo dục bao gồm rất nhiều ngành khác nhau: