Giới thiệu sách “Bài tập phát triển năng lực Hóa học 11”

"Bài tập phát triển năng lực Hóa học 11" là cuốn sách thứ hai trong series sách bài tập của nhóm tác giả, tiếp nối thành công của cuốn "Bài tập phát...

Thí nghiệm Hóa học 10- Chân trời sáng tạo

Hệ thống các thí nghiệm trong SGK Hoá học 10 - Bộ sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo để tổ chức dạy học.THÍ...

Thí nghiệm Hóa học 11- Chân trời sáng tạo

Hệ thống các thí nghiệm trong SGK Hoá học 11 - Bộ sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo để tổ chức dạy học.THÍ NGHIỆM...

Sách giáo khoa và sách chuyên đề Hoá học 11- Chân trời sáng tạo-...

Sách giáo khoa và sách chuyên đề Hoá học 11- Chân trời sáng tạo- NXBGD Việt Nam đã được sử dụng chính...