Trường ĐHSP Huế tổ chức tập huấn- bồi dưỡng giáo viên TH cốt cán...

Hiệu trưởng trường ĐHSP Huế- PGS.TS Lê Anh Phương phát biểu khai mạc. Từ ngày 4-11-2019. Trường ĐHSP Huế, ĐH Huế tổ chức các...

Vẫn còn tư duy dạy theo “sách giáo khoa trước mặt”

“Cách dạy hiện nay vẫn còn tư duy dạy theo "sách giáo khoa trước mặt", cách này không cần thiết so với tình hình hiện nay nữa. Vì yêu cầu của chương...

pH – Ý NGHĨA CỦA pH TRONG CUỘC SỐNG

              I. Lý do chọn chủ đề Axit, bazơ hay độ pH là những khái niệm rất quen thuộc trong cuộc sống. Tuy nhiên HS chỉ được học về lý thuyết,...

BÀI VIẾT MỚI