Giới thiệu sách mới: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HOÁ HỌC 10

Sách “Bài tập Hoá học 10” gồm phần Mở đầu và 7 Chủ đề mang đến cho các em những nội dung tóm tắt cơ bản những hiểu biết về cấu tạo chất và sự biến đổi của chất dựa trên các nguyên lí, quy luật của tự nhiên. Mỗi chủ đề được chia thành các nội dung chính sau: - Mục tiêu - Kiến thức trọng tâm (Hệ thống hóa kiến thức) - Bài tập gồm bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận giúp phát triển năng lực hóa học cho HS. - Hướng dẫn giải - Đề tự luyện (có đáp án và hướng dẫn)