BÀI 30: LƯU HUỲNH

MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thứcHọc sinh biết: - Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh. - Hai dạng thù hình phổ biến (tà phương, đơn tà) của...

ANCOL – NGUỒN NHIÊN LIỆU MỚI

Định nghĩa- Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.- Công thức...

PROTEIN – NỀN TẢNG CỦA SỰ SỐNG

Protein là gì?- Protein (còn gọi là đạm hay protit) là polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

BÀI 41: PHENOL

MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh biết:+ Định nghĩa, phân loại hợp chất phenol.+ Tính chất vật lí, ứng dụng của phenol.+ Cấu tạo, tính chất hóa học của phenol.- Học...