ANCOL – NGUỒN NHIÊN LIỆU MỚI

Định nghĩa- Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.- Công thức...

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HÓA-ĐHSP HUẾ – ĐH HUẾ

https://www.youtube.com/watch?v=FVGqiEpM1yoLỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HÓA HỌCTHỜI KỲ ĐẦU TIÊN         ...

PROTEIN – NỀN TẢNG CỦA SỰ SỐNG

Protein là gì?- Protein (còn gọi là đạm hay protit) là polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.