Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

An Dang Thi Thuan1,*, Duc Nguyen Mau2, Thien Trinh Le3Abstract:The development of integrated teaching capacity...

Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và...

TRỊNH LÊ THIỆN, NGUYỄN THU PHƯƠNG THẢO- Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ĐẶNG THỊ THUẬN AN-Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học...

Thực trạng phát triển năng lực tự học môn hoá học của học sinh...

NGUYỄN MINH HẢI, HỒ LÊ NGUYỆT YẾN- Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học HuếĐẶNG THỊ THUẬN AN- Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học...

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương “Liên kết...

 NGUYỄN THANH THỦY- Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, HuếNGUYỄN MINH HẢI- Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ĐẶNG THỊ THUẬN AN- Khoa...

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM...

TÓM TẮTDạy học tích hợp là xu hướng tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Dạy học tích hợp nhằm hình thành ở sinh viên năng lực nhận thức,...

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG...

Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học, đảm bảo mối liên hệ nghịch giữa giáo viên và học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH...

Việc phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm đang được quan tâm. Từ thực trạng công tác phát triển năng lực...

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM...

       Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chuyển đổi từ nền giáo dục trang bị kiến thức sang định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, ở các trường đại...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON THEO HƯỚNG...

Nguyễn Phú Vi – Trường THPT Lê Trung Đình – Quảng NgãiĐặng Thị Thuận An – Khoa Hóa Học – Trường ĐH sư phạm – Đại học Huế

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ...

Đặng Thị Thuận An - Khoa Hóa học - Trường ĐHSP - Đại học Huế   Trần Trung Ninh - Khoa Hóa học - Trường Đại học sư phạm...